Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
Dane rejestracyjne
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Telefon kontaktowy
E-mail
Adres
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2018"